Vippeløft/Vippebøy

Kurs old

Velg mellom kurs i vippebøy eller vippeløft. Behandlingene er forholdsvis like, men de har også sine forskjeller. Det brukes produkter fra wimpernwelle i begge teknikker, men med noe ulikt utstyr for å få de ønskede resultatet tilpasset type øyne, vipper og kundens ønske. Vi har også mulighet til å sette opp kombinert kurs hvor man lærer begge teknikker, følg med i kurskalenderen eller tas kontakt med oss dersom dette skulle være ønskelig. Kurset ledes av en terapeut som gir innføring i teknikk, produkter, redskap og praktisk utførelse av Vippebøy og/eller vippeløft. Under kurset får man demonstrert behandling, og etterpå skal man selv øve seg på teknikken med veiledning av kursholder. Det er få deltagere på kurs om gangen, så man får god oppfølging underveis. Les mer om kurset her.

Ingen produkter her nå.
Hva er dette? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.